Sau khi bị ăn chửi té tát, Trấn Thành lăn ra ngủ và bị Hoài Linh dìm hàng không thương tiếc.

Trong lúc Trấn Thành ngủ mọi người trang thủ quay trộm và để luôn bên cạnh một con heo bằng bông

Đến đây cư dân mạng mới đồng tình Trấn Thành bị ăn mắng là quá đúng

Ăn hết hoa quả Hoài Linh mang đến cho Việt Hương, Trấn Thành bị mắng té tát