Theo thống kê của The Mysterious World, bộ phù du chính là động vật có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới. Chúng chỉ sống được duy nhất 1 ngày.

1. Bộ phù du. Tuổi thọ trung bình: 1 ngày.

2. Gastrotricha. Tuổi thọ trung bình: 3 ngày.

3. Kiến Drone. Tuổi thọ trung bình: 3 tuần.

4. Ruồi nhà. Tuổi thọ trung bình: 4 tuần.

5. Chuồn chuồn ngô. Tuổi thọ trung bình: 4 tháng.

6. Chuột nhắt nhà. Tuổi thọ trung bình: 1 năm.

7. Tắc kè hoa. Tuổi thọ trung bình: 1 năm.

8. Cá ăn muỗi. Tuổi thọ trung bình: 2 năm.

9. Chuột lang nhà. Tuổi thọ trung bình: 4 năm.

10. Thỏ nhà. Tuổi thọ trung bình: 8-12 năm.

Nguồn: topplus