Làm thằng con trai khổ lắm các ông ạ, lấy được vợ ngoan hiền thì không sao nhưng lấy phải vợ hổ báo là ăn táng SML luôn, về nhà phải nấu cơm rửa bát, chỉ nhìn gái 1 lần thôi mà đã bị ăn táng SML luôn rồi

Phận làm con trai khổ lắm anh em ạ

Làm phận con trai 12 bến nước, cưới vợ về còn phải nấu cơm rửa bát hầu vợ, nhìn gái là bị táng SML

hạnh phúc đâu rồi!!!

xem thêm: