Thanh niên được gái nhắn tin không biết làm gì bây giờ nhỉ

Đoạn tin nhắn của cô gái


Xăm em thế nào bây giờ

Rất có nghi vấn gạ xoạc ở đây

những bình luận của CĐM

Ae cho ý kiến nêm xăm cho em thế nào bây giờ?