Thế giới có hơn 7 tỷ người, không có gì đáng ngạc nhiên khi một số người trong chúng ta nảy ra những ý tưởng bất thường và phi thường. Những người dưới đây khiến bạn phải bất ngờ đó.

medicine without prescription.

 Khi là mùa hè nhưng bạn không có dép

Khi là mùa hè nhưng bạn không có dép

 Anh nghỉ ngơi và không bị cháy nắng  nghỉ ngơi và không bị cháy nắng

 Và bây giờ mọi người đều hạnh phúc

Và bây giờ mọi người đều hạnh phúc

 Đối với những người muốn làm việc trong hồ bơi và không muốn làm hỏng iPad của họ

Đối với những người muốn làm việc trong hồ bơi và không muốn làm hỏng iPad của họ

 Tôi đã yêu cầu cha tôi sửa chữa tai nghe của tôi Tôi đã yêu cầu cha tôi sửa chữa tai nghe của tôi
 Không, đó không phải là hợp pháp! Không, đó không phải là hợp pháp!
 Hãy nhìn gương mặt của người ngồi cạnh Hãy nhìn gương mặt của người ngồi cạnh
 Không có nến? Thật là đơn giản! Không có nến? Thật là đơn giản!
 Một thiết kế giúp dọn tuyết nhanh chóng Một thiết kế giúp dọn tuyết nhanh chóng
 Dành cho những người sợ lạnh Dành cho những người sợ lạnh
 Khi bàn phím hỏng dư thừa mà lại thiếu móc áo

Khi bàn phím hỏng dư thừa mà lại thiếu móc áo

 Một người giữ cốc máy tính cho những người chỉ sử dụng ổ đĩa flash USB Một người giữ cốc máy tính cho những người chỉ sử dụng ổ đĩa flash USB
 Bàn tạm làm bằng sách và giường Bàn tạm làm bằng sách và giường
 Khi còi xe của bạn bị hỏng Khi còi xe của bạn bị hỏng
 2 túi ziplock biến thành một túi ziplock lớn 2 túi ziplock biến thành một túi ziplock lớn
 Khi bạn muốn ăn nhưng không có muỗng Khi bạn muốn ăn nhưng không có muỗng
 Khi bạn muốn ngồi nhưng không muốn chung đụng ghế với ai Khi bạn muốn ngồi nhưng không muốn chung đụng ghế với ai
 Có thể để chuối bình thường nhưng bạn cứ không thích thế Có thể để chuối bình thường nhưng bạn cứ không thích thế
 Khi pin khóa xe của bạn bị chết Khi pin khóa xe của bạn bị chê’t

Theo Brightside
xem thêm: