Chỉ với 5 giây bạn có thể làm được những gì? Nó không là gì so với quỹ thời gian của bạn và sự vận hành của trái đất. Tuy nhiên, chỉ với 5 giây thôi, trên thế giới đã có hàng trăm hàng ngàn sự việc xảy ra mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được.

#2

 

Theo: DKN