‘Đệ tử Đạt Cỏ’ cover bài “Quên em trong từng cơn đau” cực hay. Cả lớp nghe xong vỗ tay ầm ầm.

‘Đệ tử Đạt Cỏ’ cover bài “Quên em trong từng cơn đau” cực hay. Cả lớp nghe xong vỗ tay ầm ầm.

#1

#2

#3