2 thanh niên k đội mũ bị csgt bắt xong xuống say xỉn gây cổ … cầm gạch tấn công lại công an.  Thanh niên cởi trần rất hung hăng và đã bị tóm lên huyện
– trong lúc chửi nhau tay cầm gạch mồm vẫn luyện sờ kin bỏ tao ra mai t phải đi làm nữa đấy 🙂)
– Chưa xem trung kết mà đã đi rồi …

Mấy thanh niên manh động quá

2 thanh niên thông chốt không thành bị bắt còn mồm to cầm gạch táng luôn anh CSGT và cái kết đắng

định cầm gạch choảng luôn

Vẫn còn hổ báo lắm

Lên phướng nhé

Nguon Nguyen Trung