Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc tập luyện với cơ thể, nhưng bạn có biết bộ não cũng cần được tập luyện hàng ngày? Thực tế, bạn hoàn toàn có thể tăng cường khả năng trí não mà không tốn nhiều sức lực nếu thay đổi từ những việc đơn giản sau đây.

Empty#1
Empty#2
Empty#3
Empty#4
Empty#5
Empty#6
Empty#7
Empty#8
Empty#9
Empty#10

Theo Bright Side
xem thêm: